Aktualizácia v časti “Dokumenty november 2014 pre PO 2014-2020

24.11.2014 20:28

Aktualizácia v časti “Dokumenty november 2014 pre PO 2014-2020″

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti "PO 2014 - 2020 / Dokumenty pre PO 2014-2020".

https://www.opzp.sk/po-2014-2020/dokumenty/