Školenie v Patinciach - 18. a 19.11.2014

20.11.2014 09:50

V dňoch 18. a 19.11.2014 sme sa zúčastnili školenia v Patinciach, ktoré organizovala Regionálna rozvojová agentúra v Komárne. Školenie obsahovalo zaujímavé prednášky na témy:

  • Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020
  • Zakladanie OOCR, Zákon o podpore CR
  • Zákon o verejnom obstarávaní
  • OP Efektívna verejná správa OP EVS
  • OP Kvalita životného prostredia OP KŽP
  • Metodika PHSR
  • Proces zakladania EZÚS na Slovensku
  • Finančné a nefinančné služby pre podporu MSP
  • Novela zákona o RR