Aktuality

Opatrenia B bilaterálnych fondov

20.11.2016 13:04
Aktualizované oznámenie o otvorení opatrenia B bilaterálnych fondov - predĺženie obdobia na predkladanie žiadostí o príspevok  Úrad vlády SR ako správca programov: SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy (ACC) - PA7 SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora...

Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory v roku 2017 v súvislosti s informačným systémom "Geopriestorová žiadosť o podporu (GSAA)"

16.11.2016 15:06
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR), Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (NPPC-VÚPOP) a Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), v súlade so závermi 31. porady vedenia MPRV SR oznamujú nasledovné:...

Skončilo sa obdobie robustných projektov a investícii do železa - musíme šetriť

16.11.2016 10:08
Peter Pellegrini na ITAPE: Skončilo sa obdobie robustných projektov a investícii do železa - musíme šetriťDátum: 14.11.2016 Po pol roku od vzniku Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu vystúpil jeho šéf, Peter Pellegrini, na medzinárodnom kongrese ITAPA. "Týchto šesť mesiacov by...

Aktuálna správa

15.11.2016 13:10
Dávame Vám do pozornosti odpovede na otázky týkajúce sa Výzvy č. 20/PRV/2016 podopatrenie 19.2 - Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a metodického pokynu pre zapracovanie Dodatku č. 3 do stratégie CLLD. Odpovede poskytol riadiaci orgán pre PRV SR...

Zelenej domácnostiam

10.11.2016 10:12
Novembrové dve kolá Zelenej domácnostiam budú v hodnote 6,5 mil. € Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlási v priebehu novembra ďalšie dve kolá projektu Zelená domácnostiam. K dispozícii budú poukážky v hodnote 6,5 milióna €. Prvé kolo bude určené na podporu fotovoltických systémov a...

GP e-Školy pre budúcnosť 2016/2017 výsledky (Nadácia Orange).

09.11.2016 13:23
V treťom ročníku grantového programu e-Školy pre budúcnosť Nadácia Orange opäť podporila užitočné nápady, ktoré vzišli z predložených projektov základných a stredných škôl i mimovládnych organizácií. Na podporu zodpovedného a bezpečného používania komunikačných technológií deťmi takto prerozdelí...

Projekt Podpora vysporiadania pozemkov dostal zelenú

08.11.2016 15:15
Na 5. zasadnutí Komisie pri Monitorovacom výbore pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) pre prioritné osi 5 a 6 jej členovia schválili zámer národného projektu Podpora vysporiadania pozemkov. Projekt je zameraný na dlhodobý problém v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami, ktorý má...

Informácia o plánovanom vyhlásení výziev na podporu mikro-, malých a stredných podnikov.

04.11.2016 17:25
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie plánuje vyhlásenie dvoch výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraných na podporu mikro-, malých a stredných podnikov. Jedna výzva je určená pre nové a začínajúce podniky existujúce...

V škôlkach pribudnú tisíce miest

03.11.2016 13:27
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka spúšťa výzvu na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Vyčlenených je spolu 79,8 milióna eur. Pre škôlkarov pribudnú tisíce miest.... "Uvedomujeme si akútny nedostatok miest v škôlkach. Dnešným dňom preto spúšťame výzvu, vďaka ktorej...

Čerpanie peňazí EÚ v období 2007 - 2013 dosiahlo 97,2 %

01.11.2016 09:30
Využitie finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 v štrnástich operačných programoch dosiahlo k 30. septembru 11,292 mld. eur z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur.  BRATISLAVA 19. októbra (SITA) - Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie (EÚ) v...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Aktuality 2016

V tejto rubrike nie sú žiadne články.