Aktuality

Výskumná agentúra (VA)

29.10.2016 13:37
Výskumná agentúra (VA) vyhlásila doteraz v rámci operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI) z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, výzvy v celkovom objeme takmer 500 miliónov eur.  Vyhlásené výzvy na dopytovo - orientované projekty sú v prevažnej miere otvorené. Žiadatelia tak môžu...

P. Pellegrini: Do konca septembra predstavím novelu o e-governmente

20.09.2016 13:43
  Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD) chce do konca septembra predstaviť novelu zákona o e-governmente. V nej sa chce okrem iného zaoberať napríklad centrálnou elektronickou podateľňou a vyriešiť by chcel aj platobný portál. Čiže to, aby ľudia mohli...

OZNAM Akčný plán rozvoja okresu Revúca

20.09.2016 13:41
Vláda SR na svojej 25.schôdzi  13.9.2016 v Revúcej prerokovala a schválila s  pripomienkou Akčný plán rozvoja okresu Revúca...

Rovnosť príležitostí ako jedna z priorít SK PRES

19.09.2016 11:56
 Posun v dosahovaní rovnosti žien a mužov či chudoba žien boli hlavnými témami stretnutia skupiny na vysokej úrovni pre rodovú rovnosť. V rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie ho v dňoch 7. a 8. septembra organizovalo v Bratislave Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny...

Oznámenie o zverejnení návrhu Kritérií udržateľného využívania biomasy v regiónoch Slovenska pre programy SR na obdobie 2014 - 2020 spolufinancované z EŠIF - so zameraním na drevnú biomasu

15.09.2016 12:04
 Zverejnené: 8. september 2016  Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 8. septembra 2016 zverejnilo na webovom sídle OP KŽP návrh materiálu Kritériá udržateľného využívania biomasy v regiónoch Slovenska...

Žiaci základných škôl budú mať možnosť vyskúšať si, aké je to viesť vlak

13.09.2016 13:59
Bratislava (12. septembra 2016) - Zvýšiť záujem žiakov o štúdium na stredných  školách v oblasti dopravy je cieľom spoločného projektu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Múzea dopravy Bratislava, všetkých troch štátnych železničných subjektov, ako aj vybraných stredných...

Žurnál Rádia Slovensko - čerpanie eurofondov

13.09.2016 12:03
Žur Slovensko má na eurofondoch stále zablokovaných najmenej 300 miliónov EUR, a to ešte z predchádzajúceho programového obdobia. Brusel jednotlivým ministerstvám, ktoré operačné programy riadia, vyčíta najmä verejné obstarávania. Ešte minulý rok boli preto zavedené ex-ante kontroly (teda kontroly...

Dobrá správa pre Slovensko

15.07.2016 12:14
V čerpaní zo štrukturálnych fondov sme našich susedov predbehli Slovenská republika vyčerpala na národnej úrovni k 30.6.2016 takmer 97% finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Na úrovni preplatenia peňazí Európskou komisiou si tiež vedieme veľmi dobre. V porovnaní s ostatnými členskými...

Priority ministerstva počas predsedníctva

12.07.2016 10:13
 Viac kvalitných pracovných miest, menej ľudí žijúcich v chudobe, ale aj podpora rovnosti zaobchádzania a rovnosti príležitostí. To sú priority rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny počas slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie. Priority ministerstva vychádzajú z programu...

Pozvánka na augustové semináre (Európa pre občanov).

12.07.2016 10:10
Európsky kontaktný bod Vás pozýva na informačné semináre ku grantovému programu Európskej únie Európa pre občanov. Informačné semináre budú prednostne zamerané na opatrenia 2.1 Družobné partnerstvá miest a 2.2 Siete medzi mestami v rámci akcie Podpora demokracie a občianska participácia.... Určené...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Aktuality 2016

V tejto rubrike nie sú žiadne články.