Čerpanie ŠF a KF k 31.10.2016

21.11.2016 13:02

-
Z celkového záväzku 2007 - 2013 v rámci všetkých 14 operačných programov programového obdobia 2007 - 2013 Slovenská republika vyčerpala k31.10.2016 prostriedky vo výške 11304,46 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 97,30%.

Zdroj MF SR