Opatrenia B bilaterálnych fondov

20.11.2016 13:04

Aktualizované oznámenie o otvorení opatrenia B bilaterálnych fondov - predĺženie obdobia na predkladanie žiadostí o príspevok

  Úrad vlády SR ako správca programov:
SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy (ACC) - PA7
SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva (CLT) - PA16 + PA17...
SK07 Zelené inovácie v priemysle (GII) - PA21
SK08 Cezhraničná spolupráca (CBC) - PA26
SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie (DGV) - PA29
aktualizoval dňa 10.11.2016 oznámenie o otvorení opatrenia B bilaterálnych fondov na úrovni programov:

Aktualizované oznámenie o otvorení opatrenia B bilaterálneho fondu na úrovni programu •Príloha č. 1 - Žiadosť o príspevok z bilaterálneho fondu (Grant Application)
•Príloha č. 2 - Žiadosť o platbu (Payment Claim)
•Pôvodná verzia oznámenia (platná do 9.11.2016)