GP e-Školy pre budúcnosť 2016/2017 výsledky (Nadácia Orange).

09.11.2016 13:23


V treťom ročníku grantového programu e-Školy pre budúcnosť Nadácia Orange opäť podporila užitočné nápady, ktoré vzišli z predložených projektov základných a stredných škôl i mimovládnych organizácií. Na podporu zodpovedného a bezpečného používania komunikačných technológií deťmi takto prerozdelí 50 000 eur.


Odborná hodnotiaca komisia posudzovala celkovo 115 prijatých projektov. Najaktívnejšími žiadateľmi boli aj v tomto ročníku základné školy, ktorých prihlásené projekty tvorili 57 % všetkých žiadostí. Hodnotiaca komisia rozdelila medzi 48 najzaujímavejších projektov celkovú sumu 50 000 eur.

Dokument na stiahnutie:

- Zoznam podporených projektov s krátkou anotáciou (https://bit.ly/2e8cdCS)

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2fonkUl