OZNAM Akčný plán rozvoja okresu Revúca

20.09.2016 13:41

Vláda SR na svojej 25.schôdzi  13.9.2016 v Revúcej prerokovala a schválila s  pripomienkou Akčný plán rozvoja okresu Revúca
                                                                        program: materiály                                                                               

Vláda SR na svojej  26.schôdzi  14.9.2016 v Rožňave prerokovala a schválila s  pripomienkami  Akčný plán rozvoja okresu Rožňava