Z rokovania vlády SR

23.02.2015 10:44

Vláda SR na svojej 147. schôdzi 18. februára okrem iných materiálov prerokovala a vzala na vedomie:

Vyberáme pre Vás informáciu o procese tvorby značky krajiny a o jej implementácii do prezentačnej praxe subjektov štátnej správy

Obsah:

Návrh záznamu

Predkladacia správa

Vlastný materiál

Návrh komuniké

Príloha 1

Príloha 2