Výzvy na predkladanie žiadostí o grant z fondu pre azyl, migráciu a integráciu

24.07.2015 09:54 Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo tri otvorené výzvy na predkladanie žiadostí o grant z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu /AMIF/. Celková čiastka určená na projekty v rámci výziev je 1 553 995 €. Žiadosti o grant je možné predkladať do 24. augusta 2015.
kompletné informácie: https://www.minv.sk/?vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-grant