Výzva na zapojenie sa do národného projektu na podporu participácie

24.09.2015 15:11

Výzva na zapojenie sa do národného projektu na podporu participácie
ÚSV ROS vyhlasuje výzvu pre mimovládne neziskové organizácie na predkladanie projektových zámerov a sprievodných dokumentov za účelom výberu pilotných projektov, ktoré budú realizované v rámci národného projektu „Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej tvorby verejných politík.
Viac si o výzve prečítate tu:https://www.minv.sk/…/pa…/2015/09/Part_180915_Vyzva_final.pdf