Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko, kód výzvy INTERREG V-A SK-AT/2016/02

09.12.2016 14:51


Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko dňa 9.12.2016 vyhlasuje výzvu ...

...

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko, kód výzvy INTERREG V-A SK-AT/2016/03

09-12-2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko dňa 9.12.2016 vyhlasuje výzvu ...

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko, kód výzvy INTERREG V-A SK-AT/2016/04

09-12-2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko dňa 9.12.2016 vyhlasuje výzvu ...