VÝZVA EEA/EHP-SK06-IV-V-02 INŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

16.03.2015 11:16

Štipendijný program EHP Slovensko vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o projekt EEA/EHP-SK06-IV-V-02  v rámci opatrenia:

 

Inštitucionálna spolupráca medzi vysokými školami

https://spehp.saia.sk/sk/main/opatrenia/institucionalna-spolupraca-medzi-vysokymi-skolami

 

Inštitucionálna spolupráca v stredoškolskom vzdelávaní

https://spehp.saia.sk/sk/main/opatrenia/istitucionalna-spolupraca-v-stredoskolskom-vzdelavani

 

Výzva je dostupná: https://spehp.saia.sk/sk/main/vyzvy/vyzva-eea-ehp-sk06-iv-v-02-institucionalna-spolupraca