Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za rok 2013

30.07.2014 09:01

Výročná správa o vykonávaní Operačného programu  Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za rok 2013

Ministerstvo  hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť  a hospodársky rast zverejnilo na svojom webovom sídle Výročnú správu  o vykonávaní Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky  rast za rok 2013. Výročná správa je verejnosti dostupná na https://www.mhsr.sk/monitorovacie-spravy-6942/128627s.