Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky - VV 2016

20.09.2016 10:44


 13.09.2016 - Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky. Dátum vyhlásenia výzvy je 12. 09. 2016, dátum ukončenia výzvy je 15. 11. 2016.
https://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2016
  Zdroj: APVV