Verejná konzultácia k zámerom Národnej politiky pre elektronické komunikácie do roku 2020

14.01.2015 15:52

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR otvára verejnú konzultáciu k zámerom Národnej politiky pre elektronické komunikácie do roku 2020. Účelom konzultácie je získať názory odbornej verejnosti z oblasti elektronických komunikácií k zámerom a cieľom pripravovaného návrhu Národnej politiky pre elektronické komunikácie do roku 2020. Vaše návrhy a názory môžete zasielať do 31. januára 2015.

Verejná konzultácia k zámerom Národnej politiky pre elektronické komunikácie do roku 2020