Územná samospráva - články aj o RRA

28.05.2015 15:00

V časopise Územná samospráva č. 3/2015 boli zverejnené informácie o niektorých RRA.

 

Na strane č. 35 (v dolnej časti) je článok s názvom: Pomáha obciam

(je to článok o našej agentúre – ARR SEVER, rozhovor s riaditeľom)

 

Na strane č. 48 je článok s názvom: Regionálne rozvojové agentúry

(aj keď ani Východoslovenská investičná agentúra a ani Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o. nie sú v IS RRA)

 

Časopis Vám zasielame v PDF formáte v prílohe e-mailu.

 

Tu je priamy link na časopis v elektronickej podobe:

https://www.municipalia.sk/municipalia/us/2015_03/index.html