Úrad splnomocnenca hľadá skúseného projektového manažéra

15.01.2016 15:19

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti hľadá skúseného manažéra na prípravu a následnú realizáciu národného projektu s pracovným názvom Efektívne partnerstvo subjektov občianskej spoločnosti pri monitorovaní, implementácii a hodnotení plnenia tematických cieľov a horizontálnych princípov EŠIF.

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu monitorovacích procesov prostredníctvom partnerov z neziskového sektora a využiť ich odborné kapacity na skvalitnenie implementácie EŠIF.

Bližšie informácie o pracovnom mieste:

Popis pracovných povinností:

 • príprava národného projektu v úzkej spolupráci s úradom splnomocnenca, so zástupcami mimovládnych neziskových organizácií a s riadiacim orgánom,
 • následný manažment projektu - riadenie činnosť projektového tímu, plánovanie a kontrola plnenie úloh v rámci jednotlivých aktivít projektu, zodpovednosť za celkový priebeh projektu, riešenie krízových situácií a ad hoc úloh,
 • zastrešenie komunikácie s riadiacim orgánom, organizáciami verejnej správy a inými subjektmi.

Termín nástupu a forma pracovnej zmluvy:

 • nástup ihneď, miesto pôsobenia Bratislava, Cukrová 14,
 • vo fáze prípravy projektu plný alebo čiastočný úväzok, resp. dohoda o vykonaní práce,
 • dňom podpisu zmluvy o národnom projekte plný úväzok (na min. 3 roky),

Požiadavky na zamestnanca:

 • znalosť prostredia eurofondov a operačných programov,
 • skúsenosti s riadením veľkých projektov (skúsenosti s riadením projektov financovaných z eurofondov výhodou),
 • líderstvo, skúsenosti s riadením ľudí,
 • stotožnenia sa s víziou projektu a znalosť témy projektu,
 • skúsenosť s prácou v neziskovom sektore výhodou,
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • schopnosť riadiť a motivovať väčší počet ľudí,
 • precíznosť, dôslednosť, zmysel pre detail a termíny,
 • schopnosť riešiť situácie, analytické myslenie,
 • čestnosť, zodpovednosť, pozitívny prístup,
 • osobné nasadenie, odolnosť voči stresu,
 • komunikatívnosť, reprezentatívnosť.

V prípade, ak Vás ponuka zaujala a máte predpoklady na túto pozíciu, pošlite CV spolu s motivačným listom na e-mailovú adresu skarlet.ondrejcakova@minv.sk. Bližšie informácie poskytne Skarlet Ondrejčáková z úradu splnomocnenca (tel. 02/509 44 983).

Tešíme sa na spoluprácu!

Zdroj: USVROS