Triedený zber a samospráva

06.11.2014 22:28
Súhrnný dokument obsahuje články a analýzy mapujúce témy o novom zákone o odpadoch, trendy separovaného zberu a zmien týkajúcich sa samospráv.