Slávnostné Valné zhromaždeni pri príležitosti 20. výročia založenia Regionálnej rozvojovej agentúry, Združenia pre rozvoj regiónu GEMER - MALOHONT

31.10.2014 09:05

 

S finančnou podporou z BBSK  sme zrealizovali projekt Propagácia regionálneho rozvoja Gemera – Malohontu 1994-2014 pri príležitosti 20. výročia založenia RRA v Rimavskej Sobote 1. RRA na Slovensku. 

Pri tejto príležitosti sa vo štvrtok, 30. októbra konalo v hoteli Zlatý býk konferencia vo forme slávnostné Valné zhromaždenie 20. výročia vzniku našej agentúry. 

Zúčastnili sa ho čestní hostia a zástupcovia partnerských organizácií zo zahraničia, MDVaRR SR, BBSK, IS RRA i  stredných odborných škôl v Rimavskej Sobote.

Účasť na slávnostnom podujatí prijali aj vedúci oddelenia rozvoja hospodárskych aktivít na Úrade BBSK Ing. Vladimír Brieda, zástupca člena medzinárodného spoločenstva na podporu podnikania mladých v strednej Európe si sídlom v Budapešti (KEVIS) a riaditeľ odbornej školy Neumann János Középiskola és Kollégium z Egru (NIVÁK Eger) Dr. Sípos Mihály, poslanec BBSK a rimavskosobotský primátor JUDr. Jozef Šimko a prednosta okresného úradu JUDr. Pavel Struhár. 

Slávnostné Valné zhromaždenie otvoril a moderoval štatutár RRA Ing. Ladislav Sedmák. V rámci neho bola prečítaná Súhrnná správa o činnosti agentúry za obdobie 20-tich rokov tohto združenia ktorú spracovala a predniesla riaditeľka RRA Juliana Uhrinová, nechýbali ani príhovory čestných hostí a zástupcov partnerských organizácií i diskusia.  

S príhovormi, v ktorých hodnotili doterajšiu i budúcu spoluprácu vystúpili:

  •  pán Ing. Vladimír Brieda – vedúci oddelenia rozvoja hospodárskych aktivít na úrade Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK)
  • Dr. Sipos Mihály – člen medzinárodného spoločenstva na podporu podnikania mladých v strednej európe (KEVIS), riaditeľ Neumann János Középiskola és Kollégium (NIVÁK Eger) 
  • Ing. Marta Kovácsová – zástupkyňa riaditeľa Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote (UPSVaR), vedúca oddelenia Európskeho sociálneho fondu (ESF) ·
  • JUDr. Jozef Šimko – poslanec Vyššieho územného celku Banská bystrica (VÚC BB)  ako nezávislý kandidát, primátor mesta Rimavská Sobota 
  • Mgr.Gabriel Mihályi – starosta obce Jesenské, predseda Miestnej akčnej skupiny CEROVINA (MAS CEROVINA)   

Do diskusie sa prihlásil Ing. Andrej Boros - bývalý projektový manažér RRA.

 

Každý člen tejto konferencie obdržal nové propagačné materiály našej RRA, ktoré boli vypracované z projektu Propagácia regionálneho rozvoja Gemera – Malohontu 1994-2014 pri príležitosti 20. výročia založenia RRA v Rimavskej Sobote 1. RRA na Slovensku a boli vyrobené 

 

 

Fotodokumentácia z konferencie 

 

Fotodokumentácia propagačného materiálu