SFM: Nové Usmernenie pre publicitu a informovanosť

04.12.2014 08:27

Dňa 28.11.2014 bolo vedúcim Úradu vlády SR schválené Usmernenie pre publicitu a informovanosť verzia 2.0, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 02. 12. 2014. Usmernenie pre publicitu a informovanosť verzia 2.0 je rovnako zverejnené v časti „Dokumenty".

Usmernenie pre publicitu a informovanosť verzia 2.0
Príloha č. 1: Logo Švajčiarskej konfederácie a štátny znak Slovenskej republiky - špecifikácie
Príloha č. 2: Veľkoplošné tabule - Technické špecifikácie
Príloha č. 3: Pamätné dosky - Technické špecifikácie
Príloha č. 4: Vizuál tlačovej správy ŠFM
Príloha č. 5: Formát Plánu publicity a informovanosti projektu