Seminár pre prijímateľov

02.12.2014 07:56

Dňa 10.12.2014 bude v priestoroch Hotela Marlene v Oščadnici Oddelenie kontroly programov cezhraničnej spolupráce organizovať seminár pre prijímateľov finančného príspevku poskytnutého na projekty realizované v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

Seminár je určený pre projektových partnerov so sídlom v Slovenskej republike. RO požaduje účasť minimálne dvoch zodpovedných pracovníkov za každého projektového partnera (z dôvodu ich zastupiteľnosti na realizovaných projektoch).

Pozvánka na seminár pre prijímateľov - Oščadnica

Prihlasovací formulár