Seminár o PHSR a ďalších projektoch a možnostiach čerpania dotácií v regióne

12.12.2014 09:47

Dňa 11.12.2014 sa v Kultúrnom dome v Hnúšti uskutočnil odborný seminár s hlavnou témou  novej metodiky na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce ( ďalej len PHSR), ktorý prezentovali  Mgr. Jana Uhrinová, RRA Hnúšťa, Juliana Uhrinová, riaditeľka RRA Rimavská Sobota a Ing. Vladimír Brieda, vedúci oddelenia rozvoja hospodárskych aktivít na úrade BBSK. Seminár a následná diskusia obsiahli vysvetlenie celej novej metodiky na vypracovanie PHSR potrebného pre obce a mestá.

Pán Ing. Štefan Repko, predseda IS RRA a riaditeľ Krajskej rozvojovej agentúry v Banskej Bystrici prezentoval veľmi úspešný projekt Od dávok k platenej práci. Projekt je jedným z riešení dlhodobej  nezamestnanosti, pre cieľové skupiny dlhodobo nezamestnaných v evidencii UPSVaR. Realizátormi môžu byť obce, združenia obcí, alebo mikroregión. Tento projekt je ako šitý na náš región, keďže v našom okrese už dlhodobo evidujeme najvyššiu mieru nezamestnanosti. Projekt   poskytuje dlhšiu dobu zamestnania za minimálnu mzdu.

Juliana Uhrinová, riaditeľka RRA Rimavská Sobota prezentovala činnosti Regionálnej rozvojovej agentúry a IS RRA a prínosov RRA v regióne a v čom sú prospešné pre  samosprávy.

JUDr. Monika Vaškovičová, riaditeľka RRA Hnúšťa prezentovala všetky štruktúry finančných  zdrojov, fondov a dotácií pre  projekty pre samosprávy, podnikateľské subjekty aj neziskové inštitúcie na nadchádzajúce obdobie 2014-2020.

Na seminári sme dali možnosť  predviesť  veľmi užitočnú novinku, tzv. elektronickú vizitku, Ide o inovatívny  a zároveň ZELENÝ produkt.

Prezentáciu pre zlepšenie úžitkovosti osvetlenia a jeho význame na ochranu životného prostredia predniesol pán  Pavol Rapavý.

Účastníci využili prítomnosť pána Ing. Vladimíra Briedu, vedúceho oddelenia rozvoja hospodárskych aktivít na úrade BBSK a Ing. Štefana Repka predsedu IS RRA a riaditeľa Krajskej rozvojovej agentúry v Banskej Bystrici  a v rámci diskusie bolo prediskutovaných množstvo otázok k PHSR a strategickému plánovaniu na všetkých stupňoch.

 

Starostovia obcí, ktorým z pracovných dôvodov nevyhovoval termín 11.12.2014 sa môžu zúčastniť 2. Seminára, ktorý sa uskutoční 15.12.2014 v Kultúrnom dome v Jesenskom so začiatkom o 10.00 hod.