Prvá výzva programu Interreg Stredná Európa

04.03.2015 10:34

12.2.2015 program Interreg Central Europe otvoril svoju prvú výzvu.

Skoro 80 mil. € je k dispozícii na financovanie projektov pre verejný a súkromný sektor, ktorý chcú spolupracovať na inováciách, nízko uhlíkových stratégiách, prírodných a kultúrnych zdrojoch alebo v doprave.

Termín: 13.4.2015

Zdroj:    https://www.interreg-central.eu/index.php.