Projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny

30.11.2016 13:36

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila dňa 12.10.2016  dve výzvy na predkladanie ŽoNFP, a to Výzvu na predkladanie ŽoNFP na  fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02 a Výzvu na predkladanie ŽoNFP na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre rozvinutejší región s kódom OPVaI-VA/DP/2016/2.1.1-02.

Podrobné informácie k výzvam nájdete v časti:
•Výzvy/Výskumná agentúra/Dopytovo-orientované projekty