Program 2 - Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2017

30.10.2016 17:34

Program 2 - Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2017

• Výzva na predkladanie žiadostí na rok 2017  (pdf, 88 kB)   
• Informácia pre žiadateľa na rok 2017  (pdf, 102 kB)
• Hodnotiaci hárok k predloženým projektom na rok 2017  (pdf, 25 kB) ...
• Formuláre na prípravu konceptu žiadosti na rok 2017  (rtf, 312 kB)
• Zloženie komisie programu 2

Publikované 17.10.2016/ odbor projektového riadenia