Príručka pre prijímateľa NFP pre národné projekty

05.12.2014 08:39

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že aktualizoval Príručku pre prijímateľa NFP pre národné projekty. Aktualizácia č.7 nadobúda účinnosť dňa 5.12.2014 a nahrádza sa ňou jej pôvodné znenie. Príručka je dostupná tu. Prílohy sú dostupné tu.