Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce

17.09.2015 15:00

Vyzvanie - Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce
14.09.2015 - Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadanie pre žiadateľa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie:https://www.employment.gov.sk/…/vyzvanie-op-lz-np-2015_3-1-1…