Podnikateľská misia do Číny

13.03.2015 00:00

Odbor koordinácie subjektov regionálneho rozvoja  MDVRR SR si dovoľuje informovať podnikateľskú obec, že Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s lokálnou vládou mesta Ningbo, v provincii Zhejiang, organizuje podnikateľskú misiu do Číny, v rámci ktorej dáva slovenským podnikateľom možnosť bezplatne vystavovať produkty a služby na 14. Medzinárodnom veľtrhu spotrebného tovaru – Výstava výrobkov z krajín strednej a východnej Európy 2015. Veľtrh sa uskutoční v Ningbo v dňoch 08. – 11. 06. 2015 pri príležitosti organizovania Investično-obchodného veľtrhu Čína – krajiny strednej a východnej Európy v rámci formátu 16SVE+ČĽR.

Minuloročný veľtrh mal veľmi pozitívnu odozvu a pre rok 2015 sa podujatie rozšírilo o podstatnú časť, a to, investičnú. Okrem iného bude veľtrh pozostávať z nasledujúcich kľúčových podujatí:

• Čína-CEEC: Investment promotion Event,

• Čína (Ningbo)-CEEC Investičný a obchodný seminár pre obchodné komory,

• Veľtrh mimoriadnych produktov zo strednej a východnej Európy,

• Dlhodobá výstava produktov zo strednej a východnej Európy,

• Druhé stretnutie China – CEEC Mayors,

• Kooperačné a developerské fórum,

• Fórum o spolupráci v turizme,

• Fórum o edukačnej spolupráci,

• Kultúrna a umelecká výmena.

Ďalšie informácie na:  www.sario.sk , e-mail: sario@sario.sk