NFP pre národné projekty a pre dopytovo orientované projekty

26.03.2015 00:00

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že aktualizoval Zmluvu o poskytnutí NFP pre národné projekty a pre dopytovo orientované projekty.

Na stiahnutie: Vzor zmluvy pre NP Vzor zmluvy pre DOP