Nadácia Tatra banky - Program Viac dizajnu

14.09.2016 10:06

Program Viac dizajnu prijíma projekty do konca októbra
09.09.2016 - Nadácia Tatra banky otvorila grantový program zameraný na podporu vizionárskych, kreatívnych projektov a projektov v oblasti experimentálneho dizajnu. Chceme podporiť uplatnenie mladých slovenských dizajnérov prostredníctvom ich tvorivých aktivít.
Uzávierka predkladania žiadostí
31.októbra 2016 do 24:00
(pondelok)

...

Suma určená na prerozdelenie
33 000 €
Maximálna výška podpory na jeden projekt
1 500 €
Grantové podmienky, informačné materiály a online formulár nájdete tu.
Zdroj: Nadácia Tatra banky