Nadácia Ekopolis - Pohoda za mestom

17.02.2015 11:01
Cieľom programu je podpora komunitného života na obnovených, upravených a oživených rekreačných priestoroch a ich častí v zázemí väčších miest nad 25000 obyvateľov. Cieľom je ponúknuť bezpečné, zdravé a príjemné miesta na trávenie voľného času a šport pre rôzne skupiny užívateľov, vytvárať priestor pre ich stretnutia a sociálne kontakty, pozitívne vplývať na kvalitu urbanizovaného prostredia tak, aby zároveň nebola znížená prírodná hodnota rekreačného zázemia mesta.Cieľom programu je tiež vytváranie partnerstiev samospráv a obyvateľov miest tak, aby mohla byť v budúcnosti zabezpečená starostlivosť o rekreačné zázemie a v spolupráci boli realizované prípadné ďalšie aktivity v prospech mesta a jeho obyvateľov.
Plánovaná výška prostriedkov grantového programu: nie je známa
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 3 500 EUR
Uzávierka prijímania žiadostí: 25. február 2015 12.00 hod.
Kompletné informácie nájdete TU