Ministerstvo kultúry SR - Kultúrne poukazy

18.12.2014 09:46
 
Informácie budú zverejnené na www.kulturnepoukazy.sk
 
Uzávierka prijímania žiadostí: 30. jún 2015
Kompletné informácie nájdete www.culture.gov.sk/vdoc/709/8-kulturne-poukazy-262.html