medzinárodná konferenciA Technika ochrany prostredia - TOP 2015

27.03.2015 00:00

Pozývame vás na XXI. ročník medzinárodnej konferencie “Technika ochrany prostredia – TOP” bude výnimočnou príležitosťou, kde budú môcť experti na environmentálnu problematiku hodnotiť pokrok dosiahnutý za ostatných 20 rokov v ochrane životného prostredia, prezentovať nové vedecké poznatky základného a aplikovaného výskumu a zároveň diskutovať o budúcich trendoch v odpadovom hospodárstve.

Termín: 23. - 25. jún 2015

Miesto konania: Hotel Senec v Senci

Konferencia je zameraná na tematické okruhy:

1. Technika a využívanie zdrojov obnoviteľných foriem energie
          zdroje obnoviteľných foriem energie

 

- alternatívna energetika z aspektu ochrany životného prostredia
- ochrana zložiek životného prostredia pri získavaní energie

2. Technický a technologický pokrok pri nakladaní s odpadmi
                aktuálny stav a očakávané trendy v danej oblasti (komodity Recyklačného fondu, 
                mechanicko-biologická úprava odpadov, termická úprava odpadov)

 

environmentálne technológie            
(znižovanie množstva technologických odpadov)

NUTNOU PODMIENKOU ZARADENIA VŠETKÝCH PRÍSPEVKOV DO PONUKY PRE ČASOPISY JE ICH AKTÍVNA PREZENTÁCIA NA KONFERENCII.

Prihlásené vedecké príspevky budú uverejnené v SCOPUSE !!!

 

Prihlasovanie a ďalšie informácie na https://top.sjf.stuba.sk
(email: top@sjf.stuba.sk)