Manuál na spracovanie stratégie CLLD Verzia 1.

25.06.2015 16:21

25.06.2015 - Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, že na webovom sídle PPA v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Podporné dokumenty zverejnila Manuál na spracovanie stratégie CLLD Verzia 1. zo dňa 19. júna 2015.

PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Podporné dokumenty