Konferencia Rok energetických auditov

23.03.2015 12:57

Energetické audity pomáhajú odhaliť, kde je možné znížiť spotrebu energie. Európska únia vyžaduje, aby si dali audit urobiť všetky veľké podniky ešte tento rok. O tom, čo očakávať od auditov, ale aj od čoho závisí ich cena, sa bude hovoriť na konferencii "Rok energetických auditov", ktorá sa uskutoční počas výstavy RACIOENERGIA 25.3.2015 v Bratislave.

Povinnosť mať energetický audit zaviedol pre všetky veľké podniky zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti, ktorý nadobudol účinnosť v decembri 2014. Legislatíva tak reagovala na požiadavky vyplývajúce zo Smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Nová právna úprava zmenila dovtedajší systém, v rámci ktorého boli podľa zákona č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti  na Slovensku ustanovené povinné energetické audity pre priemysel a pôdohospodárstvo. Povinnosť sa vzťahovala na podniky, ktoré mali ročnú spotrebu energie vyššiu ako 2 500 MWh. Energetické audity mali mať hotové do konca roka 2013. Konferencia sa bude konať v prvý deň  veľtrhu Racioenergia v stredu 25. marca 2015 od 10.00 h do 14.30 h v Programovom centre v hale A0 v areáli výstaviska Incheba v Bratislave. Podujatie organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.

Pre prvých 100 záujemcov o účasť na konferencii, ktorí sa zaregistrujú prostredníctvom online formulára, sú pripravené voľné vstupenky na veľtrh v deň konania podujatia. Vstupenku si možno po dohovore vyzdvihnúť vopred v sídle SIEA v Bratislave, Bajkaská 27, prípadne v deň konania podujatia pred hlavným vchodom (pre peších) do areálu výstaviska Incheba od 9.15 h do 9.45 h. Záujemcom, ktorí vstupenku získali, zašleme potvrdzujúci e-mail. Prezentácie z konferencie budú následne zverejnené na stránke SIEA. Podrobnejšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/58 248 224, prípadne 02/58 248 207 alebo e-mailom na poradenstvo@siea.gov.sk.

Návštevníci môžu počas celého veľtrhu využiť bezplatné energetické poradenstvo špecialistov SIEA. Stánok SIEA č. 334 sa nachádza v hale D. 

Program konferencie

25. marca 2015

09.30

Registrácia účastníkov

10.00

Otvorenie konferencie
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

10.10

Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2014 - 2016 s výhľadom do roku 2020
Katarína Korytárová, Ministerstvo hospodárstva SR

10.30

O energetických auditoch aktuálne
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

11.00

Ako postupovať pri energetickom audite
Jozef Chudej, Ministerstvo hospodárstva SR

11.30

Potenciál znižovania emisií pri opatreniach na úsporu energie
Pavol Kosa, Národná energetická spoločnosť, a.s., Banská Bystrica

12.00

Občerstvenie

12.30

Audit nie je certifikát, rozhodujúce sú prevádzkové údaje
Pavel Ilovič, EPI, s.r.o., Banská Bystrica

13.00

Prečo sa oplatí investovať do moderného osvetlenia v priemysle a v službách
Zoltán Kováč, Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava

13.30

PANELOVÁ DISKUSIA: Koľko stojí energetický audit?
Kvetoslava Šoltésová (SIEA), Ivan Knapko (SIEA), Jozef Chudej (MH SR), Katarína Korytárová (MH SR), Pavol Kosa (Národná energetická spoločnosť), Pavol Ilovič (EPI), Zoltán Kováč (SE)

14.30

Ukončenie konferencie


Súvisiace
» Online formulár na prihlasovanie sa na konferenciu 
» Bezplatné energetické poradenstvo na veľtrhu RACIOENERGIA 2015 
» Odborný program veľtrhu RACIOENERGIA 2015