Infosemináre pre Erasmus+ - KA2-Strategické partnerstvá

12.01.2015 18:44

Dovoľujeme si Vás informovať, že SAAIC- Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu organizuje informačné semináre k Výzve 2015 s dôrazom na Kľúčovú akciu 2 – Strategické partnerstvá.

 

Informačné semináre sa budú konať:

-          dňa 21. 1. 2015 v Bratislave,

-          dňa  4. 2. 2015 v Košiciach.

 

Pozvánky spolu s registráciou sú zverejnené na stránke našej národnej agentúry v sekcii Podujatia na:  https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=22  .  Priamy vstup do pozvánky a registrácie je na  https://www.erasmusplus.sk/seminare/2014/Erasmus+_Info_%202015_pozvanka_januar_februar.pdf .

Na semináre sa môžete prihlásiť najneskôr do 15. 1. 2015 (seminár v Bratislave) a do 29. 1. 2015 (seminár v Košiciach). Počet účastníkov seminárov je z kapacitných dôvodov limitovaný, preto Vám odporúčame zaregistrovať sa čo najskôr.

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že vo Výzve 2015 sú v sektore odborného vzdelávania a prípravy v Kľúčovej akcii 2 – Strategické partnerstvá oprávnené aj tieto cieľové skupiny (osoby, ktorým sú určené výsledky projektov):  nezamestnaní a odborníci z praxe (ľudia na trhu práce).