Informačný seminár KaHR

21.08.2014 15:14

Dňa 14.08.2014 sa v Banskej Bystrici uskutočnil informačný seminár k výzve KaHR-21DM-1401 opatrenie 2.1. Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby a spotreby a zavádzania progresívnych technológií v energetike, na ktorom sa zúčastnila aj naša RRA.