Informácie o právnych a finančných otázkach v projektoch programu Horizont 2020 teraz už aj formou webinára.

24.10.2014 09:45

 Informácie o právnych a finančných otázkach v projektoch programu Horizont 2020 teraz už aj formou webinára. Sledujte nový kanál Horizont 2020 na You Tube.