Informácia o sťahovaní a zmene adresy Odboru riadenia administrácie projektov a Odboru technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce

14.01.2015 15:59

 

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch 14. 1. 2015 až 16. 1. 2015 dôjde k sťahovaniu Odboru riadenia administrácie projektov a Odboru technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky do nových priestorov.

Z uvedeného dôvodu príde k pozastaveniu výkonu činností počas doby sťahovania.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že nová adresa Odboru riadenia administrácie projektov a Odboru technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce bude od 19. 1. 2015:

Karloveská 2

842 04 Bratislava

Všetky ďalšie súvisiace informácie budú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republikywww.minzp.sk, ako aj na webovom sídle Operačného programu Životné prostredie www.opzp.sk (napríklad poštová adresa, sídlo podateľne, kontaktné údaje zamestnancov, atď.).

Súčasne si Vás dovoľujeme upozorniť na dočasné odpojenie elektronickej pošty a pevných liniek počas doby sťahovania.