Implemntačný manuál pre PCS SK-AT 2007-2013 - sekcia 7.3 Projektové zmeny (platí od 28. novembra 2014)

02.12.2014 08:28

Uvádzame aktualizáciu platnú od novembra 2014. Časti, ktoré boli upravené v porovnaní s verziou Príručky pre žiadateľov a prijímateľov č. 3 z apríla 2014, sú vyznačené žltou.

NOVÉ! Sekcia 7.3 Projektové zmeny (platí od 28. novembra 2014)