Fond na podporu vzdelávania schválil pôžičky pre pedagógov

06.11.2014 22:27
Celkovo 249 učiteľov získa v tomto roku zvýhodnenú pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania. Rozhodla o tom Rada fondu na svojom rokovaní dňa 30. októbra 2014, ktorá schválila pôžičky v celkovej výške takmer 1,997 milióna eur.

Fondu bolo celkovo doručených 436 žiadostí o poskytnutie pôžičky pre pedagógov v celkovej žiadanej výške 3,3 mil. eur. Z nich neschválili 187 žiadostí, pričom časť z nich bola vyradená z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek zo zákona. Išlo napríklad o žiadostí doručené po termíne, z dôvodu duplicitného predloženia alebo z nesplnenia iných predpísaných podmienok.

Úspešným žiadateľom bude v priebehu najbližších dvoch týždňov zaslaná na podpis zmluva o pôžičke. Predpokladaný termín vyplatenia prvých pôžičiek je začiatok decembra 2014. Menné zoznamy schválených aj neschválených žiadostí o poskytnutie pôžičky sú dostupné na webovom sídle fondu https://www.fnpv.sk/.

V porovnaní so školským rokom 2013/2014 schválil fond oveľa viac pôžičiek (249 oproti 139), keďže sa zvýšila suma vyčlenená fondom na tento účel o pol milióna eur. Súčasne sa maximálna suma pôžičky znížila z 30 000 eur na 15 000 eur.