Dotácie Ministerstva kultúry SR

17.09.2015 13:08

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2016.

Bližšie informácie nájdete na stránke: Dotácie 2016.
V tabuľke uvádzame prehľad termínov uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie.
program termín uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie...
Obnovme si svoj dom / Národný cintorín
v Martine 10. november 2015
Kultúra znevýhodnených skupín 10. november 2015
Kultúrne poukazy 30. jún 2016

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že program Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií, program Umenie, program Pro Slovakia a program Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť prechádzajú od roku 2016 na Fond na podporu umenia.