Aktualizácia č. 3 k dokumentu Vrátenie finančných prostriedkov prijímateľom v programovom období 2007 – 2013

22.01.2015 07:52

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ zverejnila Aktualizáciu č. 3 k dokumentu Vrátenie finančných prostriedkov prijímateľom v programovom období 2007 – 2013. Dokument je zverejnený aj v časti OPV – Dokumenty pre prijímateľov.