2007

27.05.2013 23:14

 

Pokračovanie prác pre BBSK, ZMOS a samosprávy
Implementácia projektu LEONARDO – Poradenské centrum mladých
Spoločné tendre s partnerskými RRA
Prípravy na projekt YBNet.3
Rozbeh „Asociácie podnikanie mladých“ – SR
Rozbeh „Stredo - Európskeho združenia“ – HU/UK
Poradenstvo pre:
- Malé a stredné podnikanie
- Cezhraničná spolupráca
- Cestovný ruch
- Zdroje pre rozvoj regiónov
- Vypracovanie investičných ponúk
- Obnoviteľné zdroje energie
Rozbeh konzorcia ERA8 s BBSK
Práce na ROP a OP, Vládne a Komisie MVRR
Aktualizácia web stránok RRA
Účasť v partnerstve – LEADER
Zmierovacia rada okresu
Príprava projektov do ŠF
Implementácia projektov RRA a samospráv
Spolupráca v systéme IS-RRA