2005 – 2006

27.05.2013 23:15


Podnikanie ako životná stratégia – akreditácia vzdelávacieho programu
Projektový zásobník Regionálneho ZMOG a ZMOSG
Štúdia uskutočniteľnosti (0 variant) riešenia dodávky pitnej vody a odkanalizovania 19 obcí a mesta Tornaľa
Implementácia projektu „Investičná ponuka miest a obcí v južnej časti BBSK – databáza, brožúry, školenia, konferencie, internetová stránka
Realizácia projektu Rozvoj a podpora podnikateľských služieb mladým v Strednej Európe „Youngbusiness.net2“
Vypracovanie projektu „Komplexný rozvoj vidieckeho turizmu a agroturizmu“
Partner v projekte Podnikateľský inkubátor 2. generácie PI2G s RS
Databáza: MSP v rámci projektu „Inovácie v oblasti MSP“, stromov „Svedkovia minulosti“ a kostolov v rámci projektu „Naše kostoly“
10. výročie RRA RS – slávnostné valné zhromaždenie
školenia „Obec priateľská pre investora“
informačné dni Phare CBC – SK/HU – Poradenstvo