2004 - 2003

27.05.2013 23:18

príprava projektu RRA v krajinách V4
Koordinácia činnosti I-Domov v okrese Rim. Sobota
Poradenstvo a koordinácia projektov „Alternatívne zdroje energií – BIOMASA“
INTERREG IIIA – príprava zásobníku projektov
Web-stránka – rrars.szm.sk
Technická kancelária CBC – SK/HU
Realizácia projektu „Youngbusiness.net2“
Tender na zhotovenie PHSR 5 miest Novohradu
Projekt „E-COMMERCE a MY“- partnerstvo OA RS
Akčný plán rozvoja zamestnanosti v BBSK
Realizácia projektu DFID – Enterplan, v tom: Zárodkový fond
„Stratégia RRA 3+“ a „Stratégia Konzorcia s BBSK“
a spolupráca na strategických štúdiách BBSK a okresu
Projekt „Marketingová a investičná podpora rozvoja rekreačnej oblasti Zelená voda“
Realizácia projektu „Bezhraničná rekreácia“ – web stránka www.recreation.sk
Spolupráca na projekte „Letná škola projektovania“ s OA RS
Členstvo v EURADE s BBSK