2001 – 2002

27.05.2013 23:19

Spoločná stratégia – informácie a databázy RRA a BBSK
„Podpora regionálneho rozvoja na Slovensku“ s DFID
Vytvorenie investičnej ponuky pre mesto R. Sobota
Koordinácia Gymnázia, OA, ÚPSVaR v R. Sobote s NIVÁK, BIVÁK v MR a WYE London – „Podpora podnikania mladých“ v programe „LEONARDO“
Spolupráca na vytvorení prezentácií mesta R. Sobota
Prezentácia regiónu na konferenciách, výstavách, veľtrhoch aj v zahraničí
Motivačné štúdie pre investorov v rámci DFID – IROMAR
Spolupráca na pilotnom projekte SPP „B“ SAPARD a koordinácia ROP okresu R.Sobota
Spolupráca na CBC projekte „Rozvoj Slovensko – Maďarských ekonomických vzťahov a podnikania“ – výstavy, stretnutia podnikateľov, vzdelávacie podujatia, bulletin
Žiadosť –„Zelená voda“ – Technická asistencia
Príprava projektu s Ministerstvom medzinárodného rozvoja GB –DFID a firmou ENTERPLAN LTD.
Koordinácia príprav projektu „Rozvoj podnikania mladých“