1994 – 2000

27.05.2013 23:20

Založenie Regionálnej rozvojovej agentúry v decembri 1994
Vypracovanie 4 agroturistických projektov
Realizácia projektu podpory rómskeho obyvateľstva MOTT
Katalóg ľudovo-umeleckých výrobkov, poľnohospodárstva a potravinárstva Gemera
Príprava žiadosti na „Pilot Sapard“
Schválenie projektu „Heves M. – okres R. Sobota – analýza územia + projektový zásobník Phare CBC
Finalizácia projektu „Zelená voda“ pre PHARE MSIF – project fiche – získané 2 + 1 mil. EURO