zasadačka - školiaca miestnosť

zasadačka - školiaca miestnosť